Author Topic: Petokruzni sistem kladjenja  (Read 33854 times)

Offline El Fenomeno

 • Administrator
 • VIP Member
 • ******
 • Posts: 8654
  • MSN Messenger - bonustipovi@hotmail.com
  • View Profile
  • Bonus::Tipovi
  • Email
Petokruzni sistem kladjenja
« on: July 16, 2008, 11:52:25 am »
PETOKRUŽNI SISTEM KLAĐENJA


Uslovi:

•Formirati svoju banku,
•Osnovni, početni ulog petokružnog sistema će biti 3% od banke,
•Jedan listić sa maximalno 3 događaja,
•Kvota na listiću ne smije biti manja od 3,00.

Za ovaj sistem klađenja je karakteristično to što mi sami formiramo svoju banku, tj. iznos banke koliko smo spremni potrošiti na klađenje.

Sistem se sastoji od 5 dobitnih krugova, nakon kojih obračunavamo stanje banke i na osnovu tog novog stanja formiramo ulog za novi sistem koji je opet jednak 3% od iznosa banke. Dobitni krug se završava kada imamo dva dobitna listića u krugu. Ulozi za listiće po krugu formiraju se u zavisnosti da li su dobitni ili nisu.

Možda ova priča zvuči i malo komplikovano, ali se vrlo lako objašnjava na primjeru.

•Formirao sam banku od 200 novčanih jedinica.
•Početni, osnovni ulog za prvi petokružni sistem je 3% od 200 i iznosi 6 novčanih jedinica.
•Kreće se sa prvim listićem uz gore navedene uslove.


Za slučaj da je listić prošao (dobitan):

•igram novi listić sa istim uslovima kao u prethodnom listiću,
•ulog za novi listić jednak je ulogu za prethodni listić i iznosi 6 novčanih jedinica.


Za slučaj da je listić pao (promašen najmanje jedan par na listiću):

•igram novi listić sa istim uslovima kao u prethodnom listiću,
•ulog za novi listić jednak je sumi uloga za prethodni listić i polovine početnog, osnovnog uloga.


Za slučaj da je listić prošao (dobitan) nakon listića koji je pao, promašen:

•igram novi listić sa istim uslovima kao u prethodnom listiću,
•ulog za novi listić jednak je razlici uloga za prethodni listić i polovine početnog, osnovnog uloga.NAPOMENA: Svaki krug se završava ako imamo dva dobitna listića. To znači da su dva dobitna listića uslov za formiranje novog kruga. Cilj je napraviti 5 krugova.

Nakon završetka petog kruga, jednostavno se saberemo i sa novim iznosom formiramo novu banku, a samim tim i novi početni ulog za novi petokružni sistem klađenja.

PRIMJER 1:

•počinjem sa krugom sistema;
•igram listić 1 sa ulogom od 6 novčanih jedinica;
•listić 1 dobitni i prvi pogodak u krugu;
•igram listić 2 sa istim ulogom od 6 novčanih jedinica;
•listić 2 dobitni i drugi pogodak u krugu;
•KRUG ZAVRŠEN.


PRIMJER 2:

•počinjem sa krugom sistema;
•igram listić 1 sa ulogom od 6 novčanih jedinica;
•listić 1 dobitni i prvi pogodak u krugu;
•igram listić 2 sa istim ulogom od 6 novčanih jedinica;
•listić 2 promašen;
•igram listić 3 sa ulogom od 6+3=9 novčanih jedinica;
•listić 3 promašen;
•igram listić 4 sa ulogom od 9+3=12 novčanih jedinica;
•listić 4 dobitni i drugi pogodak u krugu;
•KRUG ZAVRŠEN.


PRIMJER 3:

•počinjem sa krugom sistema;
•igram listić 1 sa ulogom od 6 novčanih jedinica;
•listić 1 promašen;
•igram listić 2 sa sa ulogom od 6+3=9 novčanih jedinica;
•listić 2 promašen;
•igram listić 3 sa ulogom od 9+3=12 novčanih jedinica;
•listić 3 dobitni i prvi pogodak u krugu;
•igram listić 4 sa ulogom od 12-3=9 novčanih jedinica;
•listić 4 dobitni i drugi pogodak u krugu;
•KRUG ZAVRŠEN.ZAKLJUČAK: Ovim načinom igre nema iznenadnih i velikih gubitaka love zato što si već unaprijed predvidio svoju banku i naovac koji si spreman da potrošiš. Način klađenja je dosta interesantan jer sam na osnovu stanja svoje banke formiraš svoje uloge. Sistem ovog klađenja temelji se na principu kada dobijaš ulog ostaje isti, a kada gubiš srazmjerno se povećava u zavisnosti od proračunatog uloga tvoje banke.
Relativno dobri tiperi mogu izvući dobar profit.
 


Preporuka za clanove:
Pre postovanja na forumu obavezno procitati pravila foruma.

Pre postavljanja tipova obavezno procitati pravila postovanja za: Zajednicki tiket, Tipovi dana